فیلتر ارزش معاملات امروز بیشتر از روز قبل

فیلتر زیر ارزش معاملات امروز بیشتر از ارزش معاملات یک روز قبل را نشان می دهد.

(tval) > [ih][0].QTotCap