معرفی سبک های مختلف الیوتی

رالف نلسون الیوت : الیوت “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نخست قرن بیس…

نمودار های حسابی و لگاریتمی

قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای م…

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

آغاز کلام تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی رون…

لبه معاملاتی چیست؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به…