نوشته‌ها

فیلتر 5 روز افت یک سهم

در این پست با یکی از فیلترهای کاربردی بورس آشنا میشویم. این فیلتر ب…